Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2009

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - κουρέλι; Για πέταμα; Ή για "στάχτη στα μάτια" των ιθαγενών-κατοίκων;

Διαβάζοντας τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τους νέους αυτοκινητόδρομους στον Υμηττό είχαμε την εντύπωση - αν και αδαείς - ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και να που επιβεβαιωνόμαστε. Αυτή τη φορά όχι από την απλή - αν και καθόλου ευκαταφρόνητη - λογική μας αλλά από τους ίδιους τους "εμπειρογνώμονες" και συγκεκριμένα από την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.
Σε έγγραφό τους καταπέλτη προς το Υ(ΠΕΧΩ)ΔΕ (της 11-3-09 και με αριθ. πρωτ.425) περνούν από κόσκινο την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο επίπεδο που τους αφορά και ουσιαστικά την αναιρούν και την απαξιώνουν.
Επειδή η επιστολή είναι μεγάλη (12σέλιδη), θα εκθέσουμε τα κυριότερα σημεία της περιληπτικά.
Σε ό,τι αφορά το τυπικό του θέματος η Ένωση επισημαίνει ότι η ομάδα μελέτης απαρτίζεται κυρίως από πολιτικούς μηχανικούς και κάποιους "περιβαλλοντολόγους" αγνώστου προέλευσης σπουδών, ενώ δεν υπάρχει κανένας γεωπόνος, δασολόγος, αρχιτέκτονας τοπίου, υδρογεωλόγος ή ειδικός γεωτεχνικός. Θέτει ακόμα και ερωτήματα σε σχέση με τον τρόπο ανάθεσης της μελέτης αλλά και το Μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι οι μελετητές!
Επί της ουσίας τώρα, η μελέτη, σύμφωνα με το έγγραφο-επιστολή της Ένωσης, βρίθει αντιεπιστημονικότητας, αντιδεοντολογίας, υποκειμενισμού, γενικοτήτων, πολυλογίας, συρραφών, εικονικών στοιχείων, ανώδυνων περιγραφών, αυθαίρετων παραδοχών, ευχολογίων, απλοποιήσεων, ανούσιων λεπτομερειών, κατ' εκτίμηση στοιχείων, έλλειψης σύγχρονων προδιαγραφών, ακόμα και συγκάλυψης των πραγματικών επιπτώσεων!
Πολλές φορές παρομοιάζεται με έκθεση ιδεών ενώ αλλού αναφέρεται ότι ολόκληρο κεφάλαιο που αφορά τη δήθεν φύτευση είναι ανάξιο κριτικής! Τέλος, αμφισβητείται αυτός ο ίδιος ο ρόλος της, που είναι η πλήρης ενημέρωση των πολιτών.
Κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
Προκαλεί απορίες ο βαθμός απλοποίησης ενός τέτοιας κλίμακας φυτοτεχνικού έργου το οποίο εξαγγέλλεται να υλοποιηθεί μέσα σε στενά χρονικά περιθώρια, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα ως προς την «εφικτότητα υλοποίησης», ή τελικά αποσκοπεί σε μία ακόμη επικοινωνιακού χαρακτήρα αναφορά λόγω της γειτνίασης με τον αστικό ιστό των επηρεαζόμενων Δήμων και του βαθμού των επιπτώσεων που αναμένονται στην περιοχή, οι οποίες αν και χαρακτηρίζονται από την ΜΠΕ ως «μέτριες», τελικά αναμένονται μεγάλες και βλαπτικές για τον Υμηττό και απαιτούν σοβαρά έργα ανάπλασης μεγάλων εκτάσεων φυσικού χώρου για αποτελεσματική ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.
Κάποια «εικονικά» στοιχεία που εμφανίζουν τον «βραχώδη» Υμηττό αναδασωμένο με δένδρα ηλικίας 50 ετών και άνω, εξυπηρετούν μόνον τον εντυπωσιασμό των αφελών και εκείνων που επηρεάζονται άμεσα από το έργο χωρίς να το γνωρίζουν, απλώς γιατί δεν τους παρέχονται επαρκείς πληροφορίες ώστε να μπορούν να συνειδητοποιήσουν το πώς και τον βαθμό που επηρεάζονται, υποχρέωση που αφορά αποκλειστικά την ΜΠΕ και μόνον.
Τα σχόλια περιττεύουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΩΛΕΙΤΑΙ!

Το νερό που πίνουμε!
Σειρά έχουν οι φυλακές. Θυμηθείτε το.

Αναγνώστες

Βlog ελεύθερο από διαφημίσεις

Κοινοποίηση