Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

Όταν η ΛΕΗΛΑΣΙΑ μετριέται και σε αριθμούς.

Από την Μ.Π.Ε. και πάλι (κεφ. 7, σελ.7):"Το εν λόγω έργο είναι πλεονασματικό σε υλικά. Ο συνολικός όγκος των υλικών τα οποία θα προκύψουν ως περίσσεια ανέρχεται σε 8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα περίπου" [το 1/3 δηλαδή της ετήσιας συνολικής παραγωγής!]

"Επίσης, και με δεδομένη την επικράτηση συμπαγών ανθρακικών πετρωμάτων στον ορεινό όγκο του Υμηττού, τα υλικά εκσκαφών εκτιμάται ότι μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του έργου και σε αδρανή υλικά. [εκπληκτική οικονομία για τους εργολάβους του έργου που θα εκμεταλλευτούν τον Υμηττό και σε αυτή τη φάση!]

"Επίσης όμως, η περίσσεια υλικών μπορεί να καλύψει τις ανάγκες άλλων έργων καθώς σήμερα στην Αττική υπάρχει μεγάλη ζήτηση αδρανών όπως προκύπτει από στοιχεία του Ινστιτούτου Oικονομίας Κατασκευών. Με βάση έρευνα του Ινστιτούτο Oικονομίας Κατασκευών ...... η παραγωγή των λατομείων αδρανών υλικών στο ν. Αττικής κατά το έτος 2002 ήταν 26 εκατομμύρια τόνοι ετησίως."
[γιατί να πάνε χαμένα τόσα υλικά; ας χρηματοδοτήσει ο Υμηττός και άλλα τέτοια "κοινωφελή" έργα]

Γιατί η λεηλασία δεν έχει όρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΩΛΕΙΤΑΙ!

Το νερό που πίνουμε!
Σειρά έχουν οι φυλακές. Θυμηθείτε το.

Αναγνώστες

Βlog ελεύθερο από διαφημίσεις

Κοινοποίηση