Πέμπτη, 17 Απριλίου 2008

Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, 16/4/08


Αίτηση – Αναφορά

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα
ΥΠΟΨΙΝ του Δημάρχου Βύρωνα
των Δημοτικών Παρατάξεων
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

Όπως γνωρίζετε, την Παρασκευή 28/3/2008 πραγματοποιήθηκε αυτοψία των έργων στη Λ. Καρέα από κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας σας, με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο κ. Κ. Ζούμπο, με τη συμμετοχή κατοίκων του Καρέα καθώς και του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Σ. Τζιορτζιώτη, για να καταδειχθούν στο κλιμάκιο τα προβλήματα που προκύπτουν από το εν λόγω έργο. Η αυτοψία αυτή, αν και μη ενδελεχής, αποκάλυψε κακοτεχνίες και προχειρότητες στη μελέτη, στο σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου, όπως και τα μείζονα προβλήματα που δημιουργεί το έργο στους κατοίκους όλης της περιοχής του Καρέα.
Συγκεκριμένα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου παραδέχτηκε ότι:
Ο στόχος του έργου να μειωθεί η κυκλοφορία στη Λ. Καρέα όχι μόνο δεν επιτεύχθηκε αλλά αντίθετα η κυκλοφοριακή επιβάρυνση διογκώθηκε και μεταφέρθηκε και σε άλλους δρόμους του Καρέα.
Η διαπλάτυνση της νησίδας δημιουργεί λογικά αδιέξοδα στη χρήση του δρόμου.
Σε πολλά σημεία η διαμόρφωση των πεζοδρομίων σε συνδυασμό με τις σχηματιζόμενες θέσεις στάθμευσης και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις (στάση, στροφές, κολώνες) είναι μη λειτουργική.
Όλα τα παραπάνω χρειάζονται επανεξέταση και επανασχεδιασμό.
Δεν υπάρχει περιβαλλοντολογική μελέτη για το έργο επειδή, όπως ισχυρίστηκε, δεν απαιτείται.
Μετά τα παραπάνω, επιμένουμε στο ζήτημα όχι μόνο της μη διαπλάτυνσης της νησίδας αλλά και της μη ύψωσής της με μπετόν, θεωρώντας ότι είναι άχρηστη, αντιπεριβαλλοντική και επικίνδυνη. Γνωρίζουμε ότι είναι επιβεβλημένη και υποχρεωτική η εκπόνηση περιβαλλοντολογικής μελέτης και μελέτης απορροής των όμβριων υδάτων διότι: το όλο έργο μεταβάλλει ριζικά και προσβάλλει το περιβάλλον εφόσον όχι μόνο έχουν εκριζωθεί δέντρα και θάμνοι, όχι μόνο έχει αυξηθεί δραματικά η ύπαρξη μπετόν, όχι μόνο έχει διογκωθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος και η ατμοσφαιρική ρύπανση, αλλά και επειδή πράγματι, όπως αποδείχτηκε, σε περίπτωση βροχόπτωσης μεταβάλλει τον χαρακτήρα του δρόμου και τις προϋποθέσεις ασφαλούς διέλευσής του από πεζούς και οχήματα.
Ζητάμε: α) να παύσουν αμέσως οι εργασίες στα έργα της Λ. Καρέα που, παρά τις διαβεβαιώσεις και τις παραδοχές της Τεχνικής σας Υπηρεσίας, συνεχίζουν να τσιμεντοποιούν τη Λεωφόρο, ώστε να επανασχεδιαστούν με όλες τις απαραίτητες μελέτες και β) να ανακατασκευαστεί το έργο σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων και ύστερα από την εκπόνηση όλων των απαραίτητων περιβαλλοντολογικών, συγκοινωνιακών και άλλων μελετών.
Εμμένουμε ακόμη στο ζήτημα της διαφάνειας και της κοινωνικής λογοδοσίας και ζητάμε, σε κάθε περίπτωση, να αναρτηθεί σε κεντρικό σημείο του Καρέα σχέδιο, στο οποίο να αποτυπώνεται η τελική μορφή του έργου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να συζητηθεί ως τακτικό ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο της 18 Απριλίου 2008 η εξέλιξη του έργου της Λ. Καρέα.
Βύρωνας, 16 Απριλίου 2008
Οι Αιτούντες
Κάτοικοι του Καρέα
(ακολουθούν υπογραφές )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΩΛΕΙΤΑΙ!

Το νερό που πίνουμε!
Σειρά έχουν οι φυλακές. Θυμηθείτε το.

Αναγνώστες

Βlog ελεύθερο από διαφημίσεις

Κοινοποίηση