Κυριακή 1 Μαρτίου 2009

Με τα δικά τους λόγια

(Εικόνα 7.4.2.-2
Αεροφωτογραφία της περιοχής όπου προβλέπεται η κατασκευή του Α/Κ Σακέτα (με κόκκινη γραμμή σημειώνεται ενδεικτικά το όριο της περιοχής κατάληψης του κόμβου).Αυτούσια από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Υ...Δ.Ε.:


Α. Για τον κόμβο του Σακέτα, επιφάνειας 127.000 τ.μ.

"Ιδιαιτέρως σημαντικές αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου, στην περιοχή του Αισθητικού δάσους της Καισαριανής, εντός του οποίου προτείνεται η κατασκευή του Α/Κ Σακέτα, μέρος του επιφανειακού τμήματος της δυτικής περιφερειακής του Υμηττού, επιφανειακό τμήμα του έργου από τον Α/Κ Σακέτα έως τη διπλή σήραγγα του Υμηττού καθώς και τα μέτωπα της εν λόγω σήραγγας."


"Σημειώνεται ότι στον Υμηττό, ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι δασικές εκτάσεις με χαλέπιο πεύκη. Συνεπώς οι επιπτώσεις που θα προκληθούν από την κατασκευή του Α/Κ Σακέτα και της εισόδου της σήραγγας Υμηττού στα πευκοδάση που φύονται στην εν λόγω περιοχή του Υμηττού, αναμένονται να είναι ιδιαιτέρως σημαντικές και μη αναστρέψιμες."


"Για την κατασκευή του Α/Κ Σακέτα, θα απαιτηθεί η αποψίλωση της υφιστάμενης φυσικής βλάστησης εντός της περιοχής κατάληψής του."


"... εντός της περιοχής εκτιμάται ότι φύονται συνολικά περί τα 3.800 δέντρα και υψηλόκορμοι θάμνοι."

"Σημειώνεται ότι από τα ανωτέρω 127 στρεμ. φυσικής βλάστησης, μόνο τα 101 στρεμ. καταλαμβάνονται από τους κλάδους και τα πρανή του κόμβου, ενώ τα υπόλοιπα 26 στρεμ. παραμένουν ελεύθερα."

"... η θέση στην οποία προβλέπεται η κατασκευή του Α/Κ Σακέτα, βρίσκεται εντός της περιοχής Natura 2000 με ονομασία «ΥΜΗΤΤΟΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» και κωδικό GR 3000006."


"... Στα υπέργεια αυτά τμήματα υλοποιούνται μεγάλης κλίμακας επιχώματα, τα οποία θα είναι ορατά από τις περιοχές του Βύρωνα, του Αλίμου, της Ηλιούπολης και της Αργυρούπολης."


".... στην περιοχή του αισθητικού δάσους Καισαριανής διέρχονται με διεύθυνση από την ανατολή προς τη δύση τα ρέματα Ηριδανός και Κουταλά"Τα "δικά τους λόγια" θα ανανεώνονται συνεχώς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΩΛΕΙΤΑΙ!

Το νερό που πίνουμε!
Σειρά έχουν οι φυλακές. Θυμηθείτε το.
Powered By Blogger

Αναγνώστες

Βlog ελεύθερο από διαφημίσεις

Κοινοποίηση