Κυριακή 10 Αυγούστου 2008

Το στρατόπεδο Σακέττα πίστα για τους υποψήφιους οδηγούς;

Τι θα πρωτογίνει η περιοχή του Σακέττα; κόμβος, πίστα, πάρκο, ........; Οι μνηστήρες είναι πολλοί.


Από την Ελευθεροτυπία της 6/8 αντιγράφουμε:


"... Υπουργός [Χατζηδάκης]και νομάρχης δήλωσαν επίσης πως γίνεται προσπάθεια, ώστε να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν πίστες για την πρακτική εξέταση των υποψηφίων. Μία λύση είναι να αξιοποιηθεί ο χώρος του στρατοπέδου Σακέτα, όμως για το θέμα χρειάζεται και η σύμφωνη γνώμη άλλων υπουργείων, όπως είναι το Εθν. Αμυνας και το ΠΕΧΩΔΕ. Εκτιμάται ότι μόνο για την Αθήνα θα πρέπει να κατασκευαστούν τουλάχιστον 4 πίστες, καθεμία από τις οποίες θα δεσμεύσει χώρο της τάξεως των 5 στρεμμάτων."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΩΛΕΙΤΑΙ!

Το νερό που πίνουμε!
Σειρά έχουν οι φυλακές. Θυμηθείτε το.
Powered By Blogger

Αναγνώστες

Βlog ελεύθερο από διαφημίσεις

Κοινοποίηση